Nhà Hàng Hương Thu

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : QMQF+RCQ, Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 20.7895898,105.6736028
Điện thoại liên lạc : +84 377 993 161
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 8 reviews
Reviews : 4.1 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.1
Giờ mở cửa :
Sunday 9AM–10:30PM
Monday 9AM–10:30PM
Tuesday 9AM–10:30PM
Wednesday 9AM–10:30PM
Thursday 9AM–10:30PM
Friday 9AM–10:30PM
Saturday 9AM–10:30PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Nhà Hàng Hương Thu

Nhà Hàng Hương Thu

Nhà Hàng Hương Thu

Nhà Hàng Hương Thu