Nhà hàng HUỲNH NGUYỄN

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : km5, Xuân Vân, Hà Lộc, Phú Thọ, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.4387381,105.2233265
Điện thoại liên lạc : +84 97 101 28 88
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 5 reviews
Reviews : 4.8 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.8
Giờ mở cửa :
Tuesday Open 24 hours
Wednesday Open 24 hours
Thursday Open 24 hours
Friday Open 24 hours
Saturday Open 24 hours
Sunday Open 24 hours
Monday Open 24 hours
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Nhà hàng HUỲNH NGUYỄN

Nhà hàng HUỲNH NGUYỄN

Nhà hàng HUỲNH NGUYỄN

Nhà hàng HUỲNH NGUYỄN