Nhà hàng Khám Phá Việt ( Thắng cố A Quỳnh )

Lĩnh vực của địa điểm : Quán ăn
Địa chỉ : 15 Thạch Sơn, TT. Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.3360361,103.8441769
Điện thoại liên lạc : +84 214 3871 555
Website : nhahangsapa.com
Số lượng reviews địa điểm này : 917 reviews
Reviews : 4.1 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.1
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Nhà hàng Khám Phá Việt ( Thắng cố A Quỳnh )

Nhà hàng Khám Phá Việt ( Thắng cố A Quỳnh )

Nhà hàng Khám Phá Việt ( Thắng cố A Quỳnh )

Nhà hàng Khám Phá Việt ( Thắng cố A Quỳnh )