Nhà Hàng Kim Anh

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : RJRP+W58, Hoàng Văn Thụ, Chương Mỹ, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 20.8422753,105.6354528
Điện thoại liên lạc : +84 328 044 438
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 2 reviews
Reviews : 4.5 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.5
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Nhà Hàng Kim Anh

Nhà Hàng Kim Anh

Nhà Hàng Kim Anh

Nhà Hàng Kim Anh