Nhà Hàng Linh Luân

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 25F5+93H, Na Lay, TX. Mường Lay, Điện Biên, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.0234447,103.157738!
Điện thoại liên lạc : +84 91 797 41 68
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 48 reviews
Reviews : 3.9 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.9
Giờ mở cửa :
Monday 6:30AM–10PM
Tuesday 6:30AM–10PM
Wednesday 6:30AM–10PM
Thursday 6:30AM–10PM
Friday 6:30AM–10PM
Saturday 6:30AM–10PM
Sunday 6:30AM–10PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Nhà Hàng Linh Luân

Nhà Hàng Linh Luân

Nhà Hàng Linh Luân

Nhà Hàng Linh Luân