Nhà hàng Mai Lâm

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : JP9X+G4M, Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 20.6188484,105.7478114
Điện thoại liên lạc : +84 97 363 11 11
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 44 reviews
Reviews : 3.8 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.8
Giờ mở cửa :
Sunday 7:30AM–7PM
Monday 7:30AM–7PM
Tuesday 7:30AM–7PM
Wednesday 7:30AM–7PM
Thursday 7:30AM–7PM
Friday 7:30AM–7PM
Saturday 7:30AM–7PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Nhà hàng Mai Lâm

Nhà hàng Mai Lâm

Nhà hàng Mai Lâm

Nhà hàng Mai Lâm