Nhà hàng Minh Phương

Lĩnh vực của địa điểm : Cabaret Club.
Địa chỉ : Chợ, Mường Nhé, Điện Biên, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.1913197,102.4596773
Điện thoại liên lạc : +84 97 606 87 88
Website : business.site
Số lượng reviews địa điểm này :
Reviews : ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng :
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Nhà hàng Minh Phương

Nhà hàng Minh Phương

Nhà hàng Minh Phương

Nhà hàng Minh Phương