Nhà Hàng Minh Tuệ – Đặc sản Dê Núi

Lĩnh vực của địa điểm : Quán ăn
Địa chỉ : 45, Đường 19/8, Đoàn Kết, Thị xã Lai Châu, Lai Châu, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.3959286,103.4546061
Điện thoại liên lạc : Add place’s phone number
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này : 2 reviews
Reviews : 2.5 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 2.5
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Nhà Hàng Minh Tuệ - Đặc sản Dê Núi

Nhà Hàng Minh Tuệ - Đặc sản Dê Núi

Nhà Hàng Minh Tuệ - Đặc sản Dê Núi

Nhà Hàng Minh Tuệ - Đặc sản Dê Núi