Nhà Hàng Nam Hải

Lĩnh vực của địa điểm : Quán ăn
Địa chỉ : 14 Hoa Lư, P. Phan Thiết, Tuyên Quang, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.8252316,105.2149!15sCgLEg1oEIgLEg5IBBGRlbGk
Điện thoại liên lạc : +84 91 203 73 57
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này :
Reviews : ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng :
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Nhà Hàng Nam Hải

Nhà Hàng Nam Hải

Nhà Hàng Nam Hải

Nhà Hàng Nam Hải