Nhà Hàng Nam Nga

Lĩnh vực của địa điểm : Quán ăn
Địa chỉ : Nam Cao, ỷ La, Tuyên Quang, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.8197542,105.2206836
Điện thoại liên lạc : +84 207 3823 932
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này : 186 reviews
Reviews : 3.8 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.8
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Nhà Hàng Nam Nga

Nhà Hàng Nam Nga

Nhà Hàng Nam Nga

Nhà Hàng Nam Nga