Nhà Hàng Ngân Hà

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : KM3 QL 2, Phương Thiện, Thành phố Hà Giang, Hà Giang, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.8009287,104.9813675
Điện thoại liên lạc : +84 98 459 16 13
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 68 reviews
Reviews : 3.9 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.9
Giờ mở cửa :
Sunday 7:15AM–11:30PM
Monday 7AM–11PM
Tuesday 7AM–11PM
Wednesday 7AM–11PM
Thursday 7AM–11PM
Friday 7AM–11PM
Saturday 7:15AM–11:30PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Nhà Hàng Ngân Hà

Nhà Hàng Ngân Hà

Nhà Hàng Ngân Hà

Nhà Hàng Ngân Hà