Nhà hàng Ngọc Khánh 2

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : Minh Khai, P.Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Yên Bái, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.7218659,104.9204276
Điện thoại liên lạc : +84 91 661 58 15
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 49 reviews
Reviews : 4.1 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.1
Giờ mở cửa :
Sunday 7AM–10PM
Monday 7AM–10PM
Tuesday 7AM–10PM
Wednesday 7AM–10PM
Thursday 7AM–10PM
Friday 7AM–10PM
Saturday 7AM–10PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Nhà hàng Ngọc Khánh 2

Nhà hàng Ngọc Khánh 2

Nhà hàng Ngọc Khánh 2

Nhà hàng Ngọc Khánh 2