Nhà Hàng Ngon

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 26 Trần Hưng Đạo, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.0199743,105.8561982
Điện thoại liên lạc :
Website : nha-hang-ngon.business.site
Số lượng reviews địa điểm này : 1,885 reviews
Reviews : 4.1 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.1
Giờ mở cửa :
Sunday 6:45AM–9:30PM
Monday 6:45AM–9:30PM
Tuesday 6:45AM–9:30PM
Wednesday 6:45AM–9:30PM
Thursday 6:45AM–9:30PM
Friday 6:45AM–9:30PM
Saturday 6:45AM–9:30PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Nhà Hàng Ngon

Nhà Hàng Ngon

Nhà Hàng Ngon

Nhà Hàng Ngon