Nhà Hàng Ngự Long

Lĩnh vực của địa điểm : Quán ăn
Địa chỉ : 15 Đ. Văn Cao, Ngọc Hồ, Ba Đình, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.0416595,105.8168067
Điện thoại liên lạc : +84 94 259 56 56
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này : 89 reviews
Reviews : 3.6 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.6
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửaNhà Hàng Ngự Long