Nhà hàng Oanh Hiện

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 01 Thành Công, P.Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái, Yên Bái, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.70769,104.88019
Điện thoại liên lạc : +84 216 3860 070
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 104 reviews
Reviews : 3.9 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.9
Giờ mở cửa :
Sunday 8:30AM–9:30PM
Monday 8:30AM–9:30PM
Tuesday 8:30AM–9:30PM
Wednesday 8:30AM–9:30PM
Thursday 8:30AM–9:30PM
Friday 8:30AM–9:30PM
Saturday 8:30AM–9:30PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Nhà hàng Oanh Hiện

Nhà hàng Oanh Hiện

Nhà hàng Oanh Hiện

Nhà hàng Oanh Hiện