Nhà Hàng Pha Đin

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : QL279, TT. Tuần Giáo, Tuần Giáo, Điện Biên, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.5823835,103.4077084
Điện thoại liên lạc : +84 94 831 98 98
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 84 reviews
Reviews : 3.7 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.7
Giờ mở cửa :
Monday Open 24 hours
Tuesday Open 24 hours
Wednesday Open 24 hours
Thursday Open 24 hours
Friday Open 24 hours
Saturday Open 24 hours
Sunday Open 24 hours
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Nhà Hàng Pha Đin

Nhà Hàng Pha Đin

Nhà Hàng Pha Đin

Nhà Hàng Pha Đin