Nhà hàng Phố Mới

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : Nguyễn Văn Cừ, P.Đồng Tâm, Tp. Yên Bái, Yên Bái, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.7204927,104.9183796
Điện thoại liên lạc : +84 216 3853 568
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 56 reviews
Reviews : 3.8 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.8
Giờ mở cửa :
Sunday Open 24 hours
Monday Open 24 hours
Tuesday Open 24 hours
Wednesday Open 24 hours
Thursday Open 24 hours
Friday Open 24 hours
Saturday Open 24 hours
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Nhà hàng Phố Mới

Nhà hàng Phố Mới

Nhà hàng Phố Mới

Nhà hàng Phố Mới