Nhà hàng Phương Thanh

Lĩnh vực của địa điểm : Quán ăn
Địa chỉ : 3PG2+5H5, Đan Phượng, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.0753719,105.4921771!15sCgLEg1oEIgLEg5IBDW1lYWxfdGFrZWF3YXk
Điện thoại liên lạc : +84 97 823 66 88
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này : 4 reviews
Reviews : 4.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.0
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Nhà hàng Phương Thanh

Nhà hàng Phương Thanh

Nhà hàng Phương Thanh

Nhà hàng Phương Thanh