Nhà hàng Quảng Hiền

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 932 Hoàng Quốc Việt, Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.0041988,107.3085362
Điện thoại liên lạc : +84 203 3861 928
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 308 reviews
Reviews : 4.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.0
Giờ mở cửa :
Tuesday 6AM–11PM
Wednesday 6AM–11PM
Thursday 6AM–11PM
Friday 6AM–11PM
Saturday 6AM–11PM
Sunday 6AM–11PM
Monday 6AM–11PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Nhà hàng Quảng Hiền

Nhà hàng Quảng Hiền

Nhà hàng Quảng Hiền

Nhà hàng Quảng Hiền