Nhà Hàng Quang Huy

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : Đường đê, Lệ Mỹ, Phù Ninh, Phú Thọ, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.508323,105.2977312
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 1 review
Reviews : 5.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 5.0
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Nhà Hàng Quang Huy

Nhà Hàng Quang Huy

Nhà Hàng Quang Huy

Nhà Hàng Quang Huy