Nhà Hàng Quang Xuyến Đỉnh Đèo Gió

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : QL3, Vân Tùng, Ngân Sơn, Bắc Kạn, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.4207035,105.9546346
Điện thoại liên lạc : +84 98 842 33 53
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 5 reviews
Reviews : 4.6 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.6
Giờ mở cửa :
Sunday 7AM–11PM
Monday 7AM–11PM
Tuesday 7AM–11PM
Wednesday 7AM–11PM
Thursday 7AM–11PM
Friday 7AM–11PM
Saturday 7AM–11PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Nhà Hàng Quang Xuyến Đỉnh Đèo Gió

Nhà Hàng Quang Xuyến Đỉnh Đèo Gió

Nhà Hàng Quang Xuyến Đỉnh Đèo Gió

Nhà Hàng Quang Xuyến Đỉnh Đèo Gió