Nhà Hàng Quyền Độ

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : CF76+PMW, TT. Lập Thạch, Lập Thạch, Vĩnh Phúc, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.4143519,105.4616987
Điện thoại liên lạc : +84 91 518 91 19
Website : mobat.com
Số lượng reviews địa điểm này : 9 reviews
Reviews : 4.4 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.4
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Nhà Hàng Quyền Độ

Nhà Hàng Quyền Độ

Nhà Hàng Quyền Độ

Nhà Hàng Quyền Độ