Nhà hàng Sâm Lợi

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 688 Tràng Vĩ, P. Trà Cổ, Móng Cái, Quảng Ninh, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.4806438,108.0243699
Điện thoại liên lạc : +84 90 212 81 28
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 34 reviews
Reviews : 3.8 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.8
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Nhà hàng Sâm Lợi

Nhà hàng Sâm Lợi

Nhà hàng Sâm Lợi

Nhà hàng Sâm Lợi