Nhà Hàng Sinh Thái Đồng Quê

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 36 Hoàng Quốc Việt, Trần Thành Ngọ, Kiến An, Hải Phòng, Vietnam
Vị trí bản đồ : 20.813898,106.6180462
Điện thoại liên lạc : +84 336 338 922
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 19 reviews
Reviews : 4.1 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.1
Giờ mở cửa :
Wednesday Open 24 hours
Thursday Open 24 hours
Friday Open 24 hours
Saturday Open 24 hours
Sunday Open 24 hours
Monday Open 24 hours
Tuesday Open 24 hours
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Nhà Hàng Sinh Thái Đồng Quê

Nhà Hàng Sinh Thái Đồng Quê

Nhà Hàng Sinh Thái Đồng Quê

Nhà Hàng Sinh Thái Đồng Quê