Nhà Hàng Sơn Nữ

Lĩnh vực của địa điểm : Quán ăn
Địa chỉ : 1A Đức Xuân, Phùng Chí Kiên, Bắc Kạn, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.1511525,105.9387724!15sCgLEg1oEIgLEg5IBDGhhd2tlcl9zdGFsbA
Điện thoại liên lạc : +84 209 6299 299
Website : nhahangsonnu.com
Số lượng reviews địa điểm này : 232 reviews
Reviews : 4.1 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.1
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Nhà Hàng Sơn Nữ

Nhà Hàng Sơn Nữ

Nhà Hàng Sơn Nữ

Nhà Hàng Sơn Nữ