Nhà Hàng Suối Bia

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : CF88+8GM, TT. Lập Thạch, Lập Thạch, Vĩnh Phúc, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.4158314,105.4662946
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 1 review
Reviews : 5.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 5.0
Giờ mở cửa :
Tuesday 7AM–11PM
Wednesday 7AM–11PM
Thursday 7AM–11PM
Friday 7AM–11PM
Saturday 7AM–11PM
Sunday 7AM–11PM
Monday 7AM–11PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Nhà Hàng Suối Bia

Nhà Hàng Suối Bia

Nhà Hàng Suối Bia

Nhà Hàng Suối Bia