Nhà hàng thái hoa

Lĩnh vực của địa điểm : Quán ăn
Địa chỉ : PC55+5CJ, Hợp Thành, Sơn Dương, Tuyên Quang, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.7079712,105.408528
Điện thoại liên lạc : +84 98 604 81 96
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này : 36 reviews
Reviews : 3.6 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.6
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Nhà hàng thái hoa

Nhà hàng thái hoa

Nhà hàng thái hoa

Nhà hàng thái hoa