Nhà hàng thịt chó cây mít Phú Thọ

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : Tổ 12 Nam Cường, Nam Cường, TX.Lào Cai, Lào Cai, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.437776,104.003877!
Điện thoại liên lạc : +84 91 206 80 26
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 44 reviews
Reviews : 3.6 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.6
Giờ mở cửa :
Sunday 6AM–9PM
Monday 6AM–9PM
Tuesday 6AM–9PM
Wednesday 6AM–9PM
Thursday 6AM–9PM
Friday 6AM–9PM
Saturday 6AM–9PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Nhà hàng thịt chó cây mít Phú Thọ

Nhà hàng thịt chó cây mít Phú Thọ

Nhà hàng thịt chó cây mít Phú Thọ

Nhà hàng thịt chó cây mít Phú Thọ