Nhà Hàng Thủy Tiên

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 9 Đông Trì, P. Trần Phú, Móng Cái, Quảng Ninh, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.5291772,107.9698332
Điện thoại liên lạc : +84 98 421 16 66
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 4 reviews
Reviews : 5.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 5.0
Giờ mở cửa :
Tuesday 6:30AM–10PM
Wednesday 6:30AM–10PM
Thursday 6:30AM–10PM
Friday 6:30AM–10PM
Saturday 6:30AM–10PM
Sunday 6:30AM–10PM
Monday 6:30AM–10PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Nhà Hàng Thủy Tiên

Nhà Hàng Thủy Tiên

Nhà Hàng Thủy Tiên

Nhà Hàng Thủy Tiên