Nhà Hàng Tiên Sơn

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 68 QL6, Ngọc Hoà, Chương Mỹ, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 20.924195,105.699479
Điện thoại liên lạc : +84 24 3386 8868
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 3 reviews
Reviews : 4.7 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.7
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Nhà Hàng Tiên Sơn

Nhà Hàng Tiên Sơn

Nhà Hàng Tiên Sơn

Nhà Hàng Tiên Sơn