Nhà Hàng Tình Cường

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 67 Lý Thường Kiệt, TT. Mậu A, Văn Yên, Yên Bái, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.8831492,104.6859741
Điện thoại liên lạc : +84 98 761 19 91
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 12 reviews
Reviews : 3.6 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.6
Giờ mở cửa :
Sunday 6AM–11PM
Monday 6AM–11PM
Tuesday 6AM–11PM
Wednesday 6AM–11PM
Thursday 6AM–11PM
Friday 6AM–11PM
Saturday 6AM–11PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Nhà Hàng Tình Cường

Nhà Hàng Tình Cường

Nhà Hàng Tình Cường

Nhà Hàng Tình Cường