Nhà Hàng Trà Linh

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : QL1A, Đông Tân, Hữu Lũng, Lạng Sơn, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.5228881,106.3623306
Điện thoại liên lạc : +84 205 3825 208
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 229 reviews
Reviews : 3.9 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.9
Giờ mở cửa :
Tuesday 6AM–9PM
Wednesday 6AM–9PM
Thursday 6AM–9PM
Friday 6AM–9PM
Saturday 6AM–9PM
Sunday 6AM–9PM
Monday 6AM–9PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Nhà Hàng Trà Linh

Nhà Hàng Trà Linh

Nhà Hàng Trà Linh

Nhà Hàng Trà Linh