Nhà Hàng Tùng Tính

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : QL12, TT. Mường Chà, Mường Chà, Điện Biên, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.7571332,103.089931!
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 45 reviews
Reviews : 3.7 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.7
Giờ mở cửa :
Monday 7AM–10PM
Tuesday 7AM–10PM
Wednesday 7AM–10PM
Thursday 7AM–10PM
Friday 7AM–10PM
Saturday 7AM–10PM
Sunday 7AM–10PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Nhà Hàng Tùng Tính

Nhà Hàng Tùng Tính

Nhà Hàng Tùng Tính

Nhà Hàng Tùng Tính