Nhà Hàng Vân Hương

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : QL2C, Hợp Thịnh, Tam Dương, Vĩnh Phúc, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.2806787,105.547161!
Điện thoại liên lạc : +84 853 096 365
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 42 reviews
Reviews : 4.1 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.1
Giờ mở cửa :
Tuesday Open 24 hours
Wednesday Open 24 hours
Thursday Open 24 hours
Friday Open 24 hours
Saturday Open 24 hours
Sunday Open 24 hours
Monday Open 24 hours
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Nhà Hàng Vân Hương

Nhà Hàng Vân Hương

Nhà Hàng Vân Hương

Nhà Hàng Vân Hương