Nhà Hàng Viên Thắm

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 47WH+CC9, TT. Vĩnh Lộc, Chiêm Hóa, Tuyên Quang, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.1460405,105.2786093
Điện thoại liên lạc : +84 97 203 72 53
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 49 reviews
Reviews : 3.7 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.7
Giờ mở cửa :
Sunday Open 24 hours
Monday Open 24 hours
Tuesday Open 24 hours
Wednesday Open 24 hours
Thursday Open 24 hours
Friday Open 24 hours
Saturday Open 24 hours
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Nhà Hàng Viên Thắm

Nhà Hàng Viên Thắm

Nhà Hàng Viên Thắm

Nhà Hàng Viên Thắm