Nhà Máy Thức Ăn Chăn Nuôi Voi Vàng CP

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : QL2, Tân Tiến, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.2784657,105.4799559
Điện thoại liên lạc : +84 211 3838 256
Website : vietphapfeed.com
Số lượng reviews địa điểm này : 9 reviews
Reviews : 4.7 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.7
Giờ mở cửa :
Sunday Closed
Monday 7AM–5PM
Tuesday 7AM–5PM
Wednesday 7AM–5PM
Thursday 7AM–5PM
Friday 7AM–5PM
Saturday 7AM–5PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Nhà Máy Thức Ăn Chăn Nuôi Voi Vàng CP

Nhà Máy Thức Ăn Chăn Nuôi Voi Vàng CP

Nhà Máy Thức Ăn Chăn Nuôi Voi Vàng CP

Nhà Máy Thức Ăn Chăn Nuôi Voi Vàng CP