Nhà máy thủy điện Háng Đồng A

Lĩnh vực của địa điểm : Trạm năng lượng
Địa chỉ : 7FPJ+R2F, Háng Đồng, Bắc Yên, Sơn La, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.2870567,104.4800341
Điện thoại liên lạc : Add place’s phone number
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này :
Reviews : ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng :
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Nhà máy thủy điện Háng Đồng A

Nhà máy thủy điện Háng Đồng A

Nhà máy thủy điện Háng Đồng A

Nhà máy thủy điện Háng Đồng A