Nhà máy thủy điện Suối Nhạp A

Lĩnh vực của địa điểm : Trạm năng lượng
Địa chỉ : Unnamed Road, Đà Bắc, Hòa Bình, Vietnam
Vị trí bản đồ : 20.9274813,104.977474
Điện thoại liên lạc : Add place’s phone number
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này :
Reviews : ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng :
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Nhà máy thủy điện Suối Nhạp A

Nhà máy thủy điện Suối Nhạp A

Nhà máy thủy điện Suối Nhạp A

Nhà máy thủy điện Suối Nhạp A