Nhà nghỉ Happy night

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 47 Ngõ 889 Dương Tự Minh, Hàng Văn Thụ0, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.6024177,105.8256203
Điện thoại liên lạc : +84 96 125 31 11
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 8 reviews
Reviews : 4.9 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.9
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Nhà nghỉ Happy night

Nhà nghỉ Happy night

Nhà nghỉ Happy night

Nhà nghỉ Happy night