Nhà Nghỉ Xanh – Mậu A, Văn Yên, Yên Bái

Lĩnh vực của địa điểm : lều
Địa chỉ : Lê Hồng Phong, Quyết Tiến, Văn Yên, Yên Bái, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.8792138,104.6884285
Điện thoại liên lạc : +84 216 3834 289
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này : 42 reviews
Reviews : 3.6 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.6
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Nhà Nghỉ Xanh - Mậu A, Văn Yên, Yên Bái

Nhà Nghỉ Xanh - Mậu A, Văn Yên, Yên Bái

Nhà Nghỉ Xanh - Mậu A, Văn Yên, Yên Bái

Nhà Nghỉ Xanh - Mậu A, Văn Yên, Yên Bái