Nhà sàn quán chuyên món ăn Tây Bắc

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : Unnamed Road, Sơn Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.5649352,104.5851636
Điện thoại liên lạc : +84 96 722 22 23
Website :
Số lượng reviews địa điểm này :
Reviews : ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng :
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Nhà sàn quán chuyên món ăn Tây Bắc

Nhà sàn quán chuyên món ăn Tây Bắc

Nhà sàn quán chuyên món ăn Tây Bắc

Nhà sàn quán chuyên món ăn Tây Bắc