Nhà Sàn Quán Restaurant, Cheap overnight accomodation

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : Tổ 3 Thị Trấn Tam Sơn Huyện Quản Bạ, TT. Tam Sơn, Quản Bạ, Hà Giang, Vietnam
Vị trí bản đồ : 23.0658441,104.9926609
Điện thoại liên lạc : +84 91 210 84 66
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 26 reviews
Reviews : 4.4 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.4
Giờ mở cửa :
Monday Open 24 hours
Tuesday Open 24 hours
Wednesday Open 24 hours
Thursday Open 24 hours
Friday Open 24 hours
Saturday Open 24 hours
Sunday Open 24 hours
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Nhà Sàn Quán Restaurant, Cheap overnight accomodation

Nhà Sàn Quán Restaurant, Cheap overnight accomodation

Nhà Sàn Quán Restaurant, Cheap overnight accomodation

Nhà Sàn Quán Restaurant, Cheap overnight accomodation