NHẤT NƯỚNG LỤC YÊN

Lĩnh vực của địa điểm : Quán ăn
Địa chỉ : 4Q5C+WH6, TT. Yên Thế, Lục Yên, Yên Bái, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.10978,104.7713948
Điện thoại liên lạc : +84 335 785 025
Website : m.facebook.com
Số lượng reviews địa điểm này : 7 reviews
Reviews : 3.7 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.7
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửaNHẤT NƯỚNG LỤC YÊN