Nhật Việt Hảo Món Ăn Hàn Quốc

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 43 Đường Y, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.0050883,105.9372181
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này :
Reviews : ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng :
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Nhật Việt Hảo Món Ăn Hàn Quốc

Nhật Việt Hảo Món Ăn Hàn Quốc

Nhật Việt Hảo Món Ăn Hàn Quốc

Nhật Việt Hảo Món Ăn Hàn Quốc