Nhậu Quán Nam Yến

Lĩnh vực của địa điểm : Bistro.
Địa chỉ : Unnamed Road, Đan Phượng, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.1063288,105.6871749
Điện thoại liên lạc : +84 98 651 40 07
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này : 34 reviews
Reviews : 4.3 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.3
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Nhậu Quán Nam Yến

Nhậu Quán Nam Yến

Nhậu Quán Nam Yến

Nhậu Quán Nam Yến