Nhi bbq

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : FFM3+MFM, Khau Tinh, Na Hang, Tuyên Quang, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.4842087,105.4536718
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 2 reviews
Reviews : 5.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 5.0
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Nhi bbq

Nhi bbq

Nhi bbq

Nhi bbq