Nhội Quán

Lĩnh vực của địa điểm : Khu ăn uống
Địa chỉ : Đường Tâm Lịn Khu Phố Đèo Me, Bắc Giang 26000, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.3245997,106.5641972
Điện thoại liên lạc : +84 98 848 41 00
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này :
Reviews : ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng :
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Nhội Quán

Nhội Quán

Nhội Quán

Nhội Quán