Oanh Độ Quán

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 98Q2+G4C, Tiên Kiên, Lâm Thao, Phú Thọ, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.3888246,105.3002567
Điện thoại liên lạc : +84 354 944 291
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 17 reviews
Reviews : 3.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.0
Giờ mở cửa :
Tuesday Open 24 hours
Wednesday Open 24 hours
Thursday Open 24 hours
Friday Open 24 hours
Saturday Open 24 hours
Sunday Open 24 hours
Monday Open 24 hours
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Oanh Độ Quán

Oanh Độ Quán

Oanh Độ Quán

Oanh Độ Quán