Ốc 19-2 ( bờ hồ – hội hợp )

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 187 Phố An Bình, Hội Hợp, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.2931736,105.5564533
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này :
Reviews : ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng :
Giờ mở cửa :
Tuesday Open 24 hours
Wednesday Open 24 hours
Thursday Open 24 hours
Friday Open 24 hours
Saturday Open 24 hours
Sunday Open 24 hours
Monday Open 24 hours
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Ốc 19-2 ( bờ hồ - hội hợp )

Ốc 19-2 ( bờ hồ - hội hợp )

Ốc 19-2 ( bờ hồ - hội hợp )

Ốc 19-2 ( bờ hồ - hội hợp )