Ốc Thủy Dương

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 263 Lạch Tray, Đằng Lâm, Ngô Quyền, Hải Phòng, Vietnam
Vị trí bản đồ : 20.8317102,106.6992735
Điện thoại liên lạc : +84 769 274 367
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 351 reviews
Reviews : 4.2 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.2
Giờ mở cửa :
Wednesday 3–10PM
Thursday 3–10PM
Friday 3–10PM
Saturday 2:30–10PM
Sunday 2:30–10PM
Monday 3–10PM
Tuesday 3–10PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Ốc Thủy Dương

Ốc Thủy Dương

Ốc Thủy Dương

Ốc Thủy Dương